Koszegi_Szabina_Vizfogyatkozas_1

A legnagyobb magyar tengeri ütközet igaz története

Az 1917. május 14-15-én lezajlott otrantói ütközetről, amely az osztrák-magyar haditengerészet és az első világháború egyik legjelentősebb tengeri csatája volt, Kőszegi Szabina Vízfogyatkozás című szépirodalmi művéből kapunk hiteles képet.

„Ez a könyv egy igaz történet.” – ennél szabatosabb megfogalmazást nehéz lenne találni, mint amit a könyv előszavának írója, Csepregi Oszkár alezredes, a Szent István csatahajó kutatója Szerb Antalt idézve talált, amikor megfogalmazni próbálta, hogy mivel is került szembe tulajdonképpen.

Ez az igazság azonban csak a hátteret alkotó történeti eseményekre vonatkozhat, az azokat láttató emberre semmiképpen, hisz a főszereplőről, Szuborits Róbert korvettkapitányról, a Novara osztrák-magyar cirkáló első tisztjéről kevés személyes információ maradt fenn, sőt még olyan korabeli fényképet sem sikerült találnia az írónőnek, amelyen egyértelműen azonosítható lenne.

Szuborits Róbert, a budapesti születésű tengerésztiszt belehal a világ első háromdimenziós tengeri ütközetébe. Ez igaz. Élete és gondolatai azonban teljes egészében az írónő képzeletének szülöttei.

IMG_7221„Beletelepedtem az agyába, és az ő szemén keresztül próbáltam megélni a Nagy Háború összes őrültségét és nyomorúságát, nem mindennapi jellemek találkozását térben és időben, Pola városának feltörhetetlen atmoszféráját vagy az áldozat-lét dimenzióit. Én szépirodalmi formában írtam meg a történetet, olyan műfajban, melynek mibenlétéről sosem gondolkoztam el igazán: tudatfolyam, belső monológ, pszichodráma, prózavers- ezek kívülállók többé-kevésbé helytálló meghatározásai. Jómagam halálmítosznak nevezem, amely valós történelmi alapokon nyugszik. Óriási szerencsének tartom, hogy nem kell az objektív, történész szemlélőt játszanom. A legnagyobb mértékig szubjektív vagyok és elfogult: tisztelem és csodálom a világot, amelyről könyvem szól, és benne az embert. Mindez valami archetipikus lelki mélyréteget érint meg az arra fogékonyakban, és ennek hatása egy egész életen át elkísér. Csaknem húsz évig készültem tudattalanul a Novara cirkáló történetének megírására: roppant mennyiségű történeti háttéranyagot, katonai tudnivalókat és emberi szempontokat dolgoztam fel, gondoltam végig abban a biztos tudatban, hogy ami így létrejön, nem lesz több, csak egy szempont a lehetséges szempontok közül.” – foglalta össze Kőszegi Szabina.

A Vízfogyatkozás különleges utazás térben és időben egy olyan történelmi pillanatba, amely megérdemli a figyelmet, és nem csupán azért mert a Császári és Királyi Haditengerészet legnagyobb sikerét mutatja be az első világháború során. A Novara cirkáló története mindnyájunké.

Forrás: Just Creative