uton1

Jack Kerouac: Úton – Az eredeti tekercs

.

/Hasznosi Attila írása/

Forgalmas utak suttogó hangjai még napjainkban is éltetik a legendát: Jack, a II. világháborút követő években hazájában tett utazásait illegális szerektől kábultan, egyhuzamban, három hét alatt örökítette meg; pontosan úgy, ahogy AZT megélte.

.

Végtelen utat jelképező papírtekercsbe kódolt története messzi árkok véráztatta földjéből tör elő, ahol a Rettegés sarja gyilkos jelét véste az onnan visszatérőkre. Amikor e traumák közt átértékelődött minden, és miután a kulturális viszonyok is örökre megváltoztak, az egyre erősödő bizonytalanság fojtásában sok fiatal számára csak a megkérdőjeleződött dogmákból kitörni vágyó, zavarodott és nyughatatlan útkeresés tűnt az egyetlen kiútnak. Jack, az ő beat-nemzedékük lényét adja tovább;és szavain keresztül, mint egy bebop est szenvedélyes zenésze, csak fújja, fújja, soha meg nem áll, míg el nem érte AZT. AZT, amit ha valaki átél, biztos lesz majd benne, hogy igen, ez AZ.

uton_eredeti_tekercsHa csak egy tiszavirágnyi pillanatig is érezhették, egy Isten háta mögötti helyen bandukolva, a lélekből áradó zenére tombolva, a szerelem ölében összegömbölyödve, a világ minden tébolyát elfeledve, számukra, megérte.Akkor is, ha ezalatt menthetetlenül köddé vált szebb jövőjük lehetőségének összes darabja. Narratívájának részleteiben, a legszebben kiteljesedő másodperceknél benne foglaltatik ennek a megváltást kereső életérzésnek a tökéletes reinkarnációja, ami egyben nemzedékének sajátja volt, és amiért könyve, hazájában, még ma is szerepel az iskolák tananyagában.

Másfelől nevek, helyszínek, és utalások forgatagában, erényei mellett egyúttal kicsit befelé fordulva, saját magának élve, az emlékek aránytalan tumultusa súlytalan felsorolásként tölti ki oldalak tucatjait; és száraz tényként illan el sok olyan pillanat, ami igazán átélhetővé formálhatná a történetet, ezért a könyv első negyede közel végzetes távolságtartásra ösztönöz, és noha az információknak ez a gyors, neurotikus halmozása stílusában megidézi azoknak a gyakran önpusztításba fojtott, hit nélküli, reménytelen napoknak a kétségbeesett szívverését,ezalatt nem tudta nekem, mint külső szemlélőnek is átélhetővé tenni ezt a folyamatot.

A későbbiekben szerencsére javul a helyzet; még mindig tova kell száguldanunk néhány izgalmas részlet mellett, ellenben a céltalanul spontánnak ható utalások értelmüket kezdik nyerni, az emléktöredékekből kiemelkedő élethelyzetek egyre erősebbé válnak, és a szavak országútján a gondtalan utazás varázsát is sikerül előhívni. Ezen felül, ebben az eredeti víziójához leginkább hű, a szereplőket valós nevükön említő változatban senki és semmi nem marad érintetlenül,cenzúra nélkül, a szükségtelenül erőszakoskodó rendőrök, az állami és a magántulajdon folyamatos meglopása, mások életének veszélyeztetése és a változatos nemi kapcsolatok is megjelennek. Személyes beszámolója így lesz egy korkép hiteles lenyomata. Azonban közel ötszáz oldalnyi krónikája ezzel együtt sem tesz minden összefüggést egyértelművé és a világ megbolydulásáról, ami ezt az egész tébolyt hosszú távon indukálta, szinte nem is esik szó.

Ők vannak csupán, az út, és a jelen. Az események sűrűjéből, ahogy Jack által láthatjuk tetteiket, mégis egy érzékletes válasz bogozható ki. Egy olyan válasz, ami még napjainkban is megállja a helyét.

Hasznosi Attila